3/3 aukštas 1955.67 m2

Pastato vieta plane
Laisvos patalpos
18 Patalpa
laisva
5.00 € / m2
B Pastatas
3 Aukštas
116.15 m2
administracinės
116.15 m2 administracinės Peržiūrėti