3/5 aukštas 172.4 m2

Pastato vieta plane
Laisvos patalpos